Facebook

Ceny vzdělávání, nástrojů a služeb

Pro zákazníky ve školství nejsme plátci DPH. 1 hodina 3 hodiny 4 hodiny (+ 1 osoba) 8 hodin 12 hodin doprava
Prezenční vzdělávací aktivity - DVPP pro 20 členný tým - 6.900,- 9.200,- + 940,- Kč / osoba 18.800,- 24.800,- 6,80 / km
Prezenční poradenství, metoring, konzultace do 5 osob 1.480,- Kč 2.880,- Kč 4.900,- Kč - - - 6,80 / km
Reflexní webinář on-line pro týmovou sborovnu nebo vedení školy nad výsledky evaluace 3.800,- Kč - - - - - -

 Evaluační služby jsou spojené s observačním typem uživatelství aplikace (režim bdělosti), kdy její obsah administruje poskytovatel aplikace.
Uživatel (škola) může být pouze v roli zadavatele, respondenta a čitatele evaluačního obsahu.

 

Produkty a služby - balík B - vhodné pro běžný školní provoz
    (od 01.2022 - kombinace volitelná klientem)
jednorázová
cena v Kč
► Uživatelství jako observační web s externí administrací
B.00

  Evaluační studio - interaktivní sociální síť pro péči o kvalitu vzdělávání, formativní kulturu a sebeučící se organizaci

uživatelská licence je propůjčena škole
(vlastnictví zůstává poskytovateli)
B.01  Aktivace cloudu a subdomény 3.řádu, ... např. www.skola.pfnet.eu, redakční systém bezplatně
B.02.1  Provoz observační domény a cloudové aplikace, datový prostor 1 GB / 12 měsíců .. pro školu 1.800,- Kč
B.02.2  Provoz observační domény a cloudové aplikace, datový prostor 2 GB / 12 měsíců .. pro MAP 9.800,- Kč
B.03  E-formulář z knihovny školních formativních evaluačních nástrojů - 250 ks
(s využitím komplementárních indikátorů) .. ED.(A,B,C) ev.nástroje dle rozsahu
890,- až 2.990,- / ks
B.04  Zřízení uživatelské databáze (učitelé, žáci, studenti, rodiče) = skuteční respondenti (42,-/uč.) + (8,-/žá.) + (5,-/ro.)
B.05  služba - Externí respondentní administrace  + grafická analýza pro 1 respondentní skupinu  1.800,- Kč
B.06  služba - Analýza evaluačních výstupů - dle komplementárních faktorů + analytická zpráva
 formovaný článek v aplikaci (grafika, záložky, text + soubor pdf)

Pozn.: Komplementární indikátory jsou chráněny patentovým právem.
5.900,- Kč / ED.A
6.800,- Kč / ED.B
7.700,- Kč / ED.C
8.600,- Kč / ED.D
9.500,- Kč / ED.E
B.06.1 služba - Tvorba struktury a indikátorů evaluačního dotazníku v rozsahu SR pro MAP 12.000 až 18.000,- Kč
B.06.2 služba - Analýza evaluačních výstupů projektů MAP 18.000 až  25.000,- Kč
B.07 služba - Reflexní webinář on-line pro týmovou sborovnu nebo vedení školy nad výsledky evaluace 2.800,- Kč
B.08  služba - Implementační priorizace - (implementační tabulky pro manažerskou optimalizaci)  1.800,- Kč
B.09  služba - Úpravy grafické a informační struktury v aplikaci (kategorie, články, graf.výstupy, FileManager) 420,- / hod
B.10  služba - Vytvoření - přizpůsobení eval. nástroje na míru (klima, management, metody a formy práce, motivace, ..)  480,- / hod
B.11  služba - Telefonická metodická a mentorská podpora / "přítel na telefonu" 840,- / hod .. nebo ..6.800,- / měsíc
B.12  služba - prezenční analýza výstupů evaluace před sborovnou 60 minut + cestovné 4.800,- Kč
 


propagační list ke stažení - Humanistická pedagogika
propagační list ke stažení - Buducnost strategií
propagační list ke stažení - Systémové řešení + wellbeing