Facebook

Badatelsky orientovaná výuka

rozvoj osobnosti metody a formy práce pedagogika pragmatická kompetence k řešení problémů činnostní výuka myšlenkové operace konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing

 

Překračujeme staré metody a cíle novými edukačními formami a nástroji. (viz.SAMR model). Aplikace Portfolionet© umožňuje tvorbu a správu interaktivních DUMů, které tvoří a hodnotí data, informace, obrázky, otázky a odpovědi žáků na určité téma. Žáci se tak učí myslet systematicky a pomocí hlubšího analytického a kritického myšlení klást ty správné otázky. Pro klid v pedagogické duši je nutné ještě uvést, že metoda badatelsky orientované výuky je vhodná spíše pro vyzrálejší žáky s touhou po poznání a seberegulaci.

 

Jak postupujeme? (malý piktogramický plán)
 

    1   Žákům je předloženo téma, na které mají po prostudování vytvořit otázky prostřednictvím aplikace Portfolionet(c). Téma může být proloženo fotografiemi, videosekvencemi, grafy, tabulkami, ...
  2   Společná (prezenční) výchozí analýza, která naznačí hypotézy, formulaci otázek i návrh metodiky řešení.
  3   Žáci pak sami tvoří interaktivní DUM (otázky, včetně obrazového doprovodu) pomocí šablon v programu.
Učitel může vytvořené DUMy procházet, kontrolovat a případně upravit.
  4   Pokusy nebo pozorování v realitě, jejich zaznamenání a sdílení pomocí tvůrčí a prezentační baterie DUM.
Prezentované pokusy (obrázky) a položené otázky i celý DUM lze postupně zlepšovat a modifikovat.
  5  
  6   Spolužáci v tématech 1) hodnotí předložený obsah, 2) hodnotí položené otázky a 3) odpovídají na ně.
(Hodnotit lze dílo jednotlivce a/nebo dílo skupiny.)
  7   Program graficky i tabulkově sumarizuje hodnocení žáků, podobně jako při konvenční elektronické responsi,
ale s tím, že je zaměřen na vícehlediskovou kvalitu otázky.
  8   V aplikaci lze vést adresnou tematickou diskusi, která doplní DUM.
  9   Vytvořený, vylepšený i hodnocený DUM je možné archivovat a/nebo vložit do Osobního portfolia žáka.
           
   
Žáci v projektovém uchopení a tedy sebezkušenostně zkoumají cíl, řeší problematiku a vytvářejí nejen vzdělávací obsah, ale i jeho průběžné hodnocení a zlepšování. Tento postup podporuje budování hlubokých znalostí a skutečných kompetencí.


Pozn.: Žáci a studenti z počátku vytvářejí otázky odpovídající nižším stupňům Bloomovy taxonomie. S opakováním takových dílen však kvalita otázek a myšlení roste.

Smyslem BOV je místo pasivního přejímání přenesených znalostí, aby žáci a studenti sami vytvářeli smysluplné otázky a byli schopni na ně i odpovídat. Důsledkem je hlubší zájem o téma už proto, že není snadné položit kvalitní otázku bez znalosti učebního obsahu a/nebo zkušenosti. Žáci tak mohou sami rozpoznat problém a poté ho dokáží lépe řešit. Učiteli zůstává role průvodce (a možná i mentora), který připravuje nosné téma a pomáhá s průběhem takového edukačního procesu. Pokud jde o použití elektronického prostředí, pak je výhodou je znalost programu Portfolionet(c).

Toto prostředí a tyto nástroje lze použít i pro úkoly jako jsou tematické dílny, ročníkové práce, projektovou výuku a snad i maturity.
 Mohlo by vás zajímat   ►          Škola a kompetence      Konstruktivismus ve škole      Vzdělávací nabídka pro učitele