Facebook

Agenda GDPR

Povinnosti správy a ochrany osobních údajů se týkají informací, které zpracováváme v rámci našich služeb pro klienty.

Naší nejvýznamnější službou je cloudová aplikace Portfolionet(c) pro podporu managementu, plánování a evaluace.
Našim klientům poskytujeme komplexní evaluační a analytické služby, ke kterým náleží práce s některými osobními daty.

1) Funkční podmínkou elektronické evaluace je uživatelský účet v elektronické aplikaci, který je buď identický nebo anonymizovaný.
Identický účet:           Jan Nováček, jan.novacek@skola.cz
Anonymizovaný účet: zak.089@skola.cz
(Tyto osobní údaje jsou spjaty s uživatelskou rolí v aplikaci Portfolionet po domluvenou dobu jejího užívání.)

Více informací najdete v záložce "Info o zpracování OÚ"

2) V případě vystavování akreditovaných osvědčení zpracováváme osobní údaje tohoto formátu:
titul, jméno, příjmení, datum narození, datum absolvování vzdělávací aktivity, příslušnost ke škole
(Tyto osobní údaje uchováváme jen do doby vydání akreditovaného osvědčení pro absolventy vzdělávání.)

Více: viz. Správa dat