Facebook

DESATERO implementace


Efektivně a úspěšně implementovat projektový záměr znamená vytvořit strategii, které bude lidem srozumitelná a smysluplná, tedy taková, že se do ni budou chtít zapojit a vytrvat v ní.            Co je k tomu potřeba?

1. Zmapovat, zvážit a předurčit činnosti, které pomohou dosáhnout hodnotných cílů a výstupů. Jsou tedy důležité pro implementaci. (=formativní evaluace)
2. Vytvořit k tomu podmínky a nebo rozhodnout, zda je možné některé podporující aktivity svěřit externistům. (=formativní evaluace)
3. Zmapovat, změřit a zvážit, které činnosti vyžadují úzkou či odbornou spolupráci mezi aktéry. (=formativní evaluace) Vytvořit podle toho pravidla konektivity.
4. Z nejdůležitějších "cílo-tvorných" a "hodnoto-tvorných" činností a oddělení vytvořit srozumitelný organizační, procesní a komunikační strom.
5. Rozhodnout o hranicích odpovědnosti a tvořivosti (autority a subsidiarity) mezi aktéry a odděleními organizace a implementace. (=formativní evaluace)
6. Zajistit a nastavit opatření, platformy, organizační sítě a mosty pro udržitelnost kmenových procesů (lidé, metody, energie, technologie).
7. Připojit aktéry ke ZV a průběžně monitorovat a evaluovat průběh implementace (=formativní evaluace) s cílem zajišťovat efektivitu spolupráce lidí a oddělení.
8. Instalovat a zlepšovat podpůrné systémy, které umožní personálu udržovat akční a strategické role a dosahovat užitku a pokroku. (=formativní evaluace)
9. Zavést mechanismy pro neustálé zlepšování a podporu adaptace či akomodace nejlepších zkušeností a praktik. (=formativní evaluace)
10. Vzájemně sdílet své zkušenosti (odhalovat funkční slepotu) a posilovat "hodnoto-tvorného" týmového ducha. (=formativní evaluace)


Pro podporu implementace, životaschopnosti a udržitelnosti projektů a strategií jsme vyvinuli jedinečné, formativní evaluační nástroje s tzv. "komplementárními indikátory©".

 Formativní evaluace je vědomá a plánovitá reflexe, přinášející kvantitativní a kvalitativní informace, podle kterých mají lidé možnost se dobře rozhodovat.
Implementace pak není jen STRATEGICKÁ (viděla by sice cíl, ale nemusela by vidět lidský faktor), ale také TAKTICKÁ, tedy citlivá na situace.

      

SC.1-5 = strategický cíl / P = plán /  e = evaluace / A1-5 = aktivity / ph = přidaná hodnota