Facebook

Identita a sebezkušenost

 

 

Identita je vytvořena reflexí
Identita - určuje smysl, směr a místo lidského konání, je budována, rozvíjena a aktualizována.


Pokud mají školy a učitelé používat tzv."individuální přístup k žákům, nelze minout psychický konstrukt zvaný IDENTITA. Jednak souvisí s poznáváním světa i sebe sama, včetně tvarování světa i sebe sama, a pak pomáhá člověku budovat reálný sebeobraz, sebehodnotu a sebeúctu.
Svět kompetencí je přirozeně postaven na lidské IDENTITĚ, neboť v ní hraje hlavní roli sebezkušenost.

Pro budování identity potřebujeme pracovat se zpětnou vazbou.
Obr.1 - Maslowova pyramida potřeb jako koncept budování identityFormativní pedagogika - staví na všestranném rozvoji osobnosti a na předpokladu, že škola je tady pro vzdělání i výchovu a využívá učebních situací skrze vyšší lidské potřeby, zejména potřebu aktualizace. Tím zapojuje do rozvoje osobnosti i osobní metazkušenosti. Člověk (žák i učitel) je rozvíjen skrze poznání, prožitky a vůli a skrze jejich elementy, koncepty, kontexty a za výrazného přispění reflexe, tedy zpětné vazby.

 
Formativní pedagogika využívá zákonitostí konceptu "Jáství" pro synergický efekt učení a rozvoje osobnosti žáka i učitele.