Facebook

Hodnoty a komplexita

rozvoj osobnosti rozvoj kompetencí vzdělávací cíle evaluace synergická plánování a implementace životní hodnoty aktivita a tvořivost


Každá spolupracující skupina je soustředěna na cíl a jeho smysl nejen prostřednictvím plánu, ale zejména prostřednictvím společných (přijatých) hodnot. Ty podporují viditelný smysl práce, a proto, plánované a organizované dílo nemusí být předepsáno do všech detailů (např. standardy). Provedení práce pomáhají udržet sdílené hodnoty a dávají tak lidem orientaci a jistotu, že dílo bude vykonáváno cílotvorně a spíše efektivně než marnivě. Vzájemné pochopení a sladění hodnot dává aktivitám a konečnému dílu prostřednictvím práce co největší péči a kvalitu v jeho zamýšleném účelu a smyslu. Proto je hodnotové sjednocení tolik důležité nejen na horizontální úrovni spolupráce, ale i na její vertikální úrovni  řízení a regulace.

Civilizačním a technologickým vývojem, až do dnešních dnů, se stává lidská spolupráce a její dílo už velmi komplexní a náročné na sladění. Dílo vyžaduje oborové specializace propojené schopností komunikovat a synchronizovat spolupráci. Spolupráce je tedy silně závislá na informacích ze sdílených plánů a ze zpětné vazby. Ty plní roli nervového systému regulované pracovní či projektové komplexity. (Inspirováno archeologem a egyptologem, prof. Miroslavem Bártou)

Každý projekt by tedy měl mít regulovaný systém, postavený na informační síti a zřejmých referenčních, srovnávacích hodnotách, které zaručují výsledný smysl, užitek, pokrok a dobro, což můžeme nazvat kvalitou. To, co může posílit pozitivní pracovní synergii nad rámec přítomnosti hodnot je průběžná zpětná vazba, která ověřuje jak podmínky a pracovní interakce, tak postojovou souhru spolupracujících lidí. Taková zpětná vazba se musí umět dívat na zkoumanou realitu detailně i synteticky a poměřovat ji ke společně sdíleným hodnotám.

Nastavení těchto hodnot udržuje komplexitu spolupráce ve správném směru. (Problém může nastat, když mají spolupracovat lidé velmi rozdílných osobních zkušeností a hodnotových přesvědčení.)
 


 

Je tedy dobré mít nástroj, který mapuje a měří nejen činnostní aktivitu, ale i motivační postoje lidé, kteří nejen řeší problém, ale také se z jeho řešení učí.

 

sjednocené
hodnoty
svoboda +
odpovědnost
zpětná
vazba
smysl
kvalita
udržitelná
komplexita