Facebook

EDx.085 - Tři druhy školní (vnitřní a vnější) motivace

Kód zboží: EDx.085
rozvoj osobnosti metody a formy práce vzdělávací procesy motivace žáků organizace učení

Mapování edukační činnosti s dopadem na 3 druhy motivace - výkonovou, sociální a poznávací. Smyslem měření je zjistit proporcionalitu těchto tří druhů motivací mezi žáky. Tomu však odpovídá pedagogický přístup, který buď inklinuje k fixnímu myšlení u výkonové motivace a k tvořivějšímu - rústovému stylu myšlení u motivace zaměření na poznání a vztahy. Dotazník využívá komplementárních indikátorů a faktorové filtrace pro mapování + analýzu příčin a možností edukačního zlepšení. Podává obraz o proporcionalitě interakcí, tak jak ji vnímají samotní žáci. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.085 - Tři druhy školní (vnitřní a vnější) motivace

Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).