Facebook

MAP.099 - Pokrok a užitek aktivit a projektu MAP

Kód zboží: EDx.099
formativní evaluace projektová implementace ŠAP-MAP-KAP evaluace synergická sdílení zkušeností projektové řízení

Formativní evaluační nástroj pracující v aplikaci Portfolionet(c) jehož úkolem je zmapovat efektivitu (i případná slabá místa) projektu MAP v klíčových oblastech jeho implementace. Nástroj pracuje s priorizací užitečností aktivit a dopadů, pomocí komplementárních indikátorů váží strategické oblasti, akční cíle i organizační procesy. Nástroj je vždy přizpůsobován pro určitý Strategický rámec MAP dle potřeb RT MAP.

Užitky evaluačního nástroje:
- analytický obraz rozvojových potřeb, užitku a pokroku škol
- pohled optikou užitku a pokroku na akční cíle  MAPu
- optimalizace Akčního plánování + Strategického rámce
- proporcionalita motivace a realizační kapacity aktérů
- faktorová filtrace dle zvolených hledisek a kritérií
- patentovaná formativní evaluační optika
- kvantitativně-kvalitativní obraz
- tabulkový a grafický výstup + analýza pro vedení projektu 

MAP.099 - Pokrok a užitek aktivit a projektu MAP

V ceně je použití aplikace Portfolionet(c)  + příprava nástroje nas míru a na klíč + aktivace uživatelských účtů (100 osob) + administrace response + grafické a tabulkové evaluační výstupy.
Doba přípravy 14 dnů + doba response 10 dnů + čas práce na analytických výstupech 10 dnů.

 


           
   

Všechna podstatná implementační hlediska (implementační kvality) se dají soustředit do čitelného evaluačního modelu:
Účelnost (smysl a cíl) + Užitečnost (pokrok+dobro) + Udržitelnost (zajištěnost podmínek)

a) Jaký smysl a cíl, a do jaké míry, naplnily aktivity projektu?
b) Jaký užitek (pokrok a dobro = přidaná hodnota) z projektu, a do jaké míry, mají aktéři a cílové skupiny?
c) Jaké podmínky a vliv aktérů, a do jaké míry, byly projektem vytvořeny pro jeho funkčnost a udržitelnost?


Teprve pak případně můžeme vyhodnotit hospodárnost.
Návrhy inovací následně promítneme do plánu, .. do jeho podmínek, do nástrojů, do aktivit, do lidí a do potřebných partnerství. (
pokrok = inovace / užitek = efektivita / dobro = přátelské pro člověka)
 
           

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

  

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).