Facebook

Evaluace jako IN-FORMACE


Využití připravené evaluace je užitečnou aktivitou pro regulaci programů, projektů a strategií. Avšak ještě užitečnější je podíl na tvorbě a užívání evaluace. K tomu je vhodné sdílet interaktivní prostředí, které tvorbu nástrojů, sběr dat a jejich vyhodnocení umožňuje.


Manažerské evaluační studio  - Portfolionet©

 

 V praxi není podkladová teorie projektu vždy zcela zjevná. (Volně dle Chen, 2005) 
Program nebo projekt proto nemůže být dobře vyhodnocen, dokud neporozumíme jeho podkreslujícím "teoretickým" základům = vizi, misi, smyslu, účelu.

typ výzkumu účel zaměření požadované výsledky způsob generalizace klíčové předpoklady způsoby publikace standardy posuzování
1) Základní výzkum Poznání jako takové, objevit pravdu Otázky důležité pro svou disciplínu Příspěvek k rozvoji teorie Zobecnění v čase a prostoru Realita obsahuje vzorce, které jsou pochopitelné a vysvětlitelné Odborné, oborové časopisy a knihy Věděcká přesnost postupu, výzkumu, univerzaliza a ověřitelnost v praxi
2) Aplikovaný výzkum Porozumět podstatě a příčinám lidských, pracovních a sociálních problémů Otázky jsou důležité pro společnost
jako celek
Přispět k teorii, což pomůže formulovat programy a intervence na řešení problémů Co největší zobecnění v čase, prostoru a ohraničeném kontextu Lidské a sociální problémy lze pochopit a lze je řešit pomocí znalostí o problematice (!) Interdisciplinární časopisy zaměřené na řešení problému Vědecký, přesný a hluboký teoretický vhled do problematiky
3) Sumativní evaluace Posoudit efektivitu aktivit a intervencí Projektové cíle, aktivity a intervence Úsudky a generalizace efektivity aktivit a intervencí, a posouzení jejich realizačních podmínek Některé intervence s podobnými cíli Co funguje za specifických podmínek, může fungovat i jinde (přenositelnost) Evaluační zprávy pro klienty projektů či programů Zobecnitelnost do budoucna na jiné programy za specifických podmínek
4) Formativní evaluace Zlepšit aktivity, intervence nebo produkty Silné a slabé stránky projektu nebo personálu Doporučení pro zlepšení nebo vývojové kroky Zobecnitelnost je omezená na specifické místní podmínky Lidé jsou schopni využít informace ke zlepšení každodenní reality Písemné a/nebo ústní předání jako vnitřní zprávy Využitelnost evaluace zainteresovanými aktéry
5) Akční výzkum Řešit problémy v programu
nebo organizaci
Oranizační problémy Bezprostřední řešení problémů Na místě
Teď a tady
Lidé v konkrétních studovaných podmínkách jsou schopni řešit problémy studiem sebe sama. Interpersonální interakce mezi participanty na výzkumu, neformální nepublikované výstupy Vnitřní pocity spokojenosti mezi aktéry, proveditelnost navržených řešení