Facebook

EDx.536 - Distanční vzdělávání žáků v domácím prostředí

Kód zboží: EDx.536
metody a formy práce motivace žáků organizace učení kompetence k učení evaluační nástroje domácí vzdělávání

Smyslem evaluačního dotazníku je získat důležité informace pro učitele, aby mohli pro žáky a jejich domácí vzdělávání co nejefektivněji organizovat a naplňovat distanční výuku. Není sice možné ve všem vyhovět všem, ale hromadně získané informace umožní učitelům tuto výuku, její obsah a metody optimalizovat.

Dotazník je zaměřen .. na míru dovedností pro práci s ICT, na možnosti domácího přístupu, na pomoc a spolupráci rodičů,  na obsah a podání pracovních listů, na časový program, na poměr školní práce vůči volnočasovému užití ICT, na spolupráci se spolužáky,  na formu zpětné vazbyx od učitelů, na postupy řešení zadaných problémů, a další.


Zpracované výstupy jsou filtrovány dle ročníků, tříd, pohlaví, dle zkušenosti práce s ICT.
Každý evaluační nástroj je možné po dohodě upravit dle potřeb konkrétní školy.

 

EDx.536 - Distanční vzdělávání žáků v domácím prostředí

Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
     

 

      Ukázka grafických výstupů z evaluačního dotazníku EDx.536 - Podmínky domácího vzdělávání žáků 2020/2021  
(Upozornění: Komplementární indikátory© jsou chráněny patentovým právem.)
 

 

Výstupy jsou dále vyhodnoceny prostřednictvím analytické tabulky, která srovnává nejen míru zjištěných činností, ale také měření dle hodnotících (váhových) hledisek. Priorizace přinese srovnání o vzdělávacích potřebách a požadavku na jejich zlepšení. Všechny důležité výstupy jsou opatřeny analytickým komentářem. Evaluační analýza je škole k dispozici v barevném formátu pdf.

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).