Facebook

EDx.419 - Kompetence k rozvoji cizích jazyků

Kód zboží: EDx.419
rozvoj kompetencí psychologie výuky měření zkušeností evaluační nástroje kvalita výuky - wellbeing

Dotazník se souborem indikátorů, reflektujících výuku cizích jazyků v její didaktické rozmanitosti, včetně cizojazyčné zkušenosti přenášené už do vlastního života, tedy zkušenostním aktivitám, které škola používá k jejich rozvíjení. Evaluační nástroj využívá také různé faktorové nebo personální filtrace dle pohlaví, určité třídy a nebo studijního oboru. Výstupem je analytická sestava grafů a kontingenčních tabulek, vystihující kompetenční potence a schopnosti, jako je např. motivace žáků, vlivu na míru spolupráce s ostatními nebo nebo také vlastní učební užitek.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.
 


Málo kdo si uvědomuje, že kompetence nelze měřit a klasifikovat přímo, ale jen jako osobní zkušenosti v pracovním či učebním kontextu. Tedy i na pozadí rozdílných podmínek. Proto je vhodnější měřit, vyhodnocovat a srovnávat postoje k edukačním činnostem, které rozvíjejí naši zkušenost, nebť postoje nám umožňují pochopit, co má účinnost a co je potřeba zlepšit nebo změnit.

 

EDx.419 - Kompetence k rozvoji cizích jazyků

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).