Facebook

EDx.319 - Mapa technik zpětné vazby a reflexe při učení

Kód zboží: EDx.319
formativní evaluace organizace učení zpětná vazba - ZV konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing

Evaluační dotazník reflektující samotnou reflexi, tedy užívání zpětné vazby, která je pokládána za významnou část kompetenčních edukačních procesů. Její užití posiluje rozvoj zkušeností a kompetencí, schopnost hledat smysl a nasazovat vůli. Indikátory dotazníku jsou v podstatě nápovědou jak reflexi provádět a jaký smysl a užitek v ní hledat. Výstupem je analytická sestava priorizovaných komplementárních grafů a tabulek, vystihující proporcionalitu žákovských zkušeností, jako je např. motivace žáků, ochoty ke spolupráci s ostatními, práci s chybou nebo nebo také vlastní učební pokrok či užitek. Tento evaluační nástroj pracuje s hodnotícími hledisky well-beingu.
Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.319 - Mapa technik zpětné vazby a reflexe při učení

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 


Simulační ukázka grafického výstupu ze souboru 24 indikátorů. (Klasifikace není jedinou reflexní metodou.)

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).