Facebook

EDx.273 - Manažerský kompas sebeučící se organizace

Kód zboží: EDx.273
management školy strategie a rozvoj školy sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy měření zkušeností evaluační nástroje organizace školy

Model sebeučící se organizace je velmi efektivním pracovním uspořádáním, které dovoluje svým členům tvořivost, autonomii i odpovědnost, včetně vzájemného vytváření komunikačních, organizačních a metodických podmínek. Lidé, zapojení v tomto modelu se navzájem od sebe přirozeně učí ze vzájemně sdílené zkušenosti a také společně pečují o klima organizace. Potřebnou podmínkou je přítomnost průběžné reflexe a formativního managementu, který dokáže delegovat úkoly a oceňovat práci a její dopady.


Užitky evaluačního nástroje: EDx.273
- analytický obraz organizačních, rozvojových a sociálních zkušeností učitelů - obraz 28 pracovních interakcí učitelů + 3 váhy - faktorová a kontextová filtrace zvolených kritérií - vícehledisková, formativní evaluační optika - analytický tabulkový a grafický výstup - analýza pro vedení školy

EDx.273 - Manažerský kompas sebeučící se organizace

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 


Simulační, dílčí ukázka výstupní analytické tabulky: (Komplementární tabulka portrétuje pedagogickou zkušenost a je doplněna službou - slovní analýzou.)

Kmeny Kmen V2=podporuje učení V3=podporuje klima V4=SWOTpohled
M.18 - xxx 166,67 (+64%) 133,34 (+22%) 83,34 (-18%) 144,44 (+28%)
M.01 - Škola využívá k organizaci, plánování a informovanosti přehledný informační systém. 155,55 (+53%) 138,9 (+27%) 116,67 (+14%) 99,07 (-12%)
M.25 - Učitelé ve škole mají dost svobody, aby mohli dělat svou práci co nejlépe. 154,94 (+53%) 155,26 (+42%) 124,68 (+22%) 142,59 (+27%)
M.26 - Mám zkušenost, že vedení školy dodržuje závazky vůči zaměstnancům. 151,86 (+50%) 135,17 (+24%) 135,17 (+32%) 128,38 (+14%)
M.10 - xxx 133,34 (+31%) 116,67 (+7%) 105,55 (+3%) 115,75 (+3%)
M.03 - Komunikace mezi vedením školy a učitelským sborem je srozumitelně transparentní. 133,33 (+31%) 150 (+37%) 150,01 (+47%) 121,61 (+8%)
M.22 - xxx 124,68 (+23%) 125,92 (+15%) 119,13 (+17%) 126,55 (+12%)
M.11 - xxx 122,22 (+21%) 133,33 (+22%) 116,66 (+14%) 127,16 (+13%)
M.12 - Ředitel školy je důsledný v řešení a nápravě nefungujících procesů. 116,66 (+15%) 111,1 (+2%) 116,67 (+14%) 104,64 (-7%)
M.27 - Naléhavým, ale zbytečným pracovním úkolům se věnuji denně .. 109,25 (+8%) 42,6 (-61%) 30,26 (-70%) 40,74 (-64%)
M.20 - xxx 103,7 (+2%) 103,4 (-5%) 80,56 (-21%) 98,77 (-12%)
M.15 - Data a informace, pořízená z různých zpětných vazeb, jsou využívána k dalšímu zlepšování učení žáků. 100 (-1%) 94,44 (-14%) 88,88 (-13%) 116,67 (+4%)
M.06 - xxx 94,45 (-7%) 100 (-8%) 122,22 (+20%) 121,61 (+8%)
M.04 - Korektnost a mezilidská důvěra je v naší škole přirozeným prvkem spolupráce. 94,44 (-7%) 122,22 (+12%) 143,53 (+40%) 115,75 (+3%)
M.02 - Potřebné informace k řízení a chodu školy jsou pro mě přirozeně dostupné. 93,21 (-8%) 111,12 (+2%) 100,01 (-2%) 110,5 (-2%)

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).