Facebook

EDx.259 - Kultura a klima třídy (pro žáky)

Kód zboží: EDx.259
emoční inteligence sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy reflexe učení a zkušenosti motivace žáků evaluační nástroje klima ve třídě a ve škole

Formativní evaluační nástroj se dívá na kvalitu vztahového souznění a spolupráce žáků ve výuce. Všímá si komunikace, vzájemné žákovské podpory, konstruktivních i etických prvků v interakci mezi žáky. Neopomíjí ani organizační složku výuky, která není oddělena od motivace a didaktiky. Pomocí komplementárních indikátorů vytváří proporční obraz o potřebách, činech, dopadech a postojích, které mají na klima ve třídě zásadní vliv.

Užitky evaluačního nástroje 

- analytický pohled na míru rozvoje a postoje k rozvíjení kompetencí 
- 35 evaluačních  otázek + 2 váhy
- nastavená hledisková a faktorová filtrace 
- váhové komplementárníindikátory© 
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro vedení školy

EDx.259 - Kultura a klima třídy (pro žáky)

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).