Facebook

EDx.212 - Rozvojové potřeby pedagogů v MŠ

Kód zboží: EDx.212

Speciální evaluační nástroj s vícehlediskovým hodnocením, určený pro pedagogické pracovníky MŠ, zaměřený na edukační cíle a procesy,  jehož účelem je zmapovat a priorizovat aktuální realizační kapacitu pro zlepšení vzdělávací kvality v rukou učitelů.

Mapování a priorizace je zaměřena na emoční, sociální a kognitivní činnosti a cíle v MŠ a případnou spolupráci s rodiči. Pomocí komplementárních indikátorů© vytváří obraz o důležitostech, potřebách a postojích, které mají zásadní vliv na kvalitu edukace v MŠ a které poukazují na rozvojové potřeby pedagogů a nepřímo i na naplňování techto činností a cílů. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.212 - Rozvojové potřeby pedagogů v MŠ

Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
     

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).