Facebook

EDx.113 - Kardinální mapa školy - SWOT analýza

Kód zboží: EDx.113
formativní evaluace management školy péče o kvalitu školy měření zkušeností plánování a implementace organizace školy

Evaluační nástroj s podrobnou SWOT analýzou pracovních oblastí školy, který prostřednictvím "vážených" faktorů umí odpovědět na otázky realizačních příležitostí, silných a slabých stránek, či případného pracovního nebo existenčního ohrožení. Nástroj využívá metody komplementárních indikátorů, které umí důmyslně měřit a kontigenčně srovnávat postoje respondentů. SWOT analýza tak poskytuje plastický obraz o realizačních možnostech týmu.


Evaluační dotazník EDx.113 je navržen tak, že pro 20 oblastí zjišťuje intenzitu minulé činnosti + pro 20 oblastí důležitost budoucích opatření a současně "váží" jejich SWOT. Výsledkem je priorizovaná SWOTmapa, prezentovaná v kontingenční tabulce i prostřenictvím pásových grafů.

Nástroj využivá také personální filtrace dle hledisek mužů-žen, dle zkušenostních kapacit lidí a dle oborových zaměření. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.113 - Kardinální mapa školy - SWOT analýza

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
     
silné stránky
vnitřní podpůrné faktory
S W slabé stránky
vnitřní škodlivé faktory
příležitosti
vnější podpůrné faktory
O T hrozby
vnější škodlivé faktory


► SWOT analýza by neměla skončit vyplněním 4 kvadrantů, ale odpověďmi na otázky:
 

silné stránky X příležitosti  1. Jaké jsou příležitosti pro rozvoj silných stránek?
silné stránky X hrozby  2. Jak lze využít silných stránek k odstranění hrozeb?
slabé stránky X příležitosti  3. Jaké příležitosti vzniknou odstraněním slabých stránek?
slabé stránky X hrozby  4. Jaké omezit hrozby, ohrožující slabé stránky?

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).