Facebook

Dialogické vyučování

Smyslem konceptu dialogického vyučování je podněcování myšlení a prohlubování porozumění žáků prostřednictvím stimulace žákovského zapojení do výukové komunikace (Alexander, 2006)

 

Podstatou dialogického přístupu v pedagogice je takový způsob komunikace mezi učitelem a žáky, v němž na obou stranách dominují vyšší kognitivní procesy. Žáci jsou v takovém stylu výuky více angažováni, je jim dopřána značná autonomie a mohou tak do velké míry ovlivňovat dění ve výuce. Dialog propojuje řeč a myšlení a proponenti dialogické výuky pojímají vyučování jako spolupráci na průběhu poznávání a učení.  (Alexander, 2006)