Facebook

Desatero lásky

Motto: Je lepší zapálit svíčku, než lamentovat nad tmou.

Lektor "Školy lásky v rodině" je kompetentní osobou pro osvětu dle etiky podle PhDr. Jiřiny Překopové a prosazuje a učí zájemce žít, chovat se a vyjadřovat své potřeby a city na seminářích dle "Desatera obnovy lásky v rodině".

Semináře jsou určeny nejen pro rodiče a učitele, ale i pro širokou veřejnost.
 

1 - Přijímej sám sebe takového, jaký jsi a měj se rád(a), i když pochybuješ.
2 - Přijímej své vlastní rodiče takové, jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují.
3 - Přijímej partnera i s jeho rodinou takové, jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují, neboť bez nich by nebyla ani tvá současná rodina.
4 - Věz, že každý člověk v systému své rodiny má nezaměnitelné místo, kterého se mu dostává už s jeho příchodem.
5 - Věz, že početí dítěte je aktem přijetí a žití bezpodmínečné lásky k dítěti. Vnímej jedinečnost těhotenství každé ženy a dávej jí podporu na této cestě.
6 - Jakožto děloha dává pevné hranice tvému dítěti, tak i ty mu dávej zažít nepostradatelnou jistotu, bezpečí a důvěru ve tvém náručí. V pravý čas však dopřej dítěti svobodně se odloučit, dej mu možnost rozvinout se a podpoř ho v jeho zvědavosti, podnikavosti a tvořivosti.
7 - Dbej na to, aby tvé vyjadřování bylo jednoznačné - tvé ano je ano a tvé ne je ne.
8 - Uč se, že nejprve je důležité vnímat a vyjadřovat své vlastní pocity plynoucí ze vztahu, aniž bys toho druhého kritizovat, odsuzoval a ponižoval. Bez toho se nemůžeš emočně konfrontovat a vcítit do druhého. Dbej na to, abys proměnil hádku v usmíření dříve, než slunce zapadne.
9 - Věz, že trestáš-li dítě bitím, posíláním pryč, mlčením, ignorací či zastrašováním .. dítě se proto cítí opuštěné, nepřijaté a bez lásky. K výchově nepoužívej strach a tlak, ale atmosféru lásky a radosti.
10 - Žij výše uvedené v jednotném spojení s tvojí rodinou a tím dávej svým dětem vzor. Takto, my lidé, pěstujeme obnovujeme a učíme se bezpodmínečné lásce.

viz.
Škola lásky v rodině

Naše vzdělávací společnost realizuje pro zájemce uzavřené i otevřené semináře s tématy výchovy, rozvoje emoční inteligence a obnovy lásky v rodině.
Další informace a poptávky můžete adresovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na č. 577 435 827.