Facebook

Analýza

       
    Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování.

Analýza dělá z dat informace. Pokud bychom šli do důsledků, pak je v této činnosti obsažena i syntéza a kategorizace. Analýza dopadů je vlastně "klasickou překladatelskou epizodou", ve které máme na mysli rozkrytí uplynulé zkušenosti, rozdělení dat do kategorií a kvalit, tedy i určení prospěchu a pokroku v rámci stanovených cílů a referenčních hodnot. Těmi můžou být jak v praxi zažité úrovně, principy či standardy, o kterých většinou nepochybujeme, tak určení přidané hodnoty, kterou jsme ani nečekali. Tato epizoda se liší od evaluace tím, že se omezuje na pouhé hodnocení a nehledá a nepřehodnocuje vlastní "metr" - vlastní referenční hodnoty. Přesto může dojít k přehodnocení evaluační optiky, neboť analýzu provádějí lidé s různou zkušeností.

Analýza slouží k rozebrání všech důležitých okolností a souvislostí, které měly vliv na výsledek a dopady práce. Může se zabývat nečekaným a/nebo překračujícím dopadem. Zpravidla řeší a třídí množiny výsledků se stejnými nebo podobnými podmínkovými faktory.


Tím, že jsme použili metodu tzv. "komplementárních indikátorů", získali jsme kombinační kvalitativní a kvantitativní data. Tato kombinace zamezuje tzv. "konfirmačnímu zkreslení". Analýza pak z těchto dat vygeneruje potřebné informace pro další rozhodování. Proto můžeme určit a vysvětlit i tzv. "přidanou hodnotu" jak ve smyslu kvantity, tak ve smyslu kvality, tedy ve smyslu růstové zkušenosti.


Ve fázi analýzy využijeme data získaná z průběžné zpětné vazby, ale i data nová, získaná ze závěrečné zpětné vazby. Analýza bývá východiskem pro další plánovací a projektovou činnost a její optimalizaci.
Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).
 


Evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jsou budoucností kvalitního managementu, která už nastala.