Facebook

CMIP©


Cyklický model implementačního pokroku© je univerzální model akčního plánu, neboť jeho evaluační reflexe (e) a její sdílení (9x e) počítá s reflektovanou zkušeností, tedy s nejefektivnějšími opatřeními pro rozvoj profesionality.
 


Knihovna formativní praxe
(c) je záznamový, editační průvodce organizované, uskutečněné, změřené a sdílené dobré praxe u jejichž aktivit byli lidé, kteří se starali o plán, podmínky, rozdělení úkolů, o kmenové aktivity a činy, reflektovali inovativní návrhy a ugradovali plán (strategem) na základě ověřené zkušenosti. Tomu se říká učení pomocí učebního pokroku v sebeučící se organizaci.


Pokud z různých evaluací akčních plánů škol a území vyplývá jako častá priorita  "Rozvíjení a zkvalitňování kompetencí pracovníků", pak lze tento (nebo jiný) cíl dosadit do centra CMIP©. Průběžná, vícehledisková evaluace pak zaměřuje pozornost na konstitutivní prvky projektového řízení. a uvádí do souladu různá ověřující měření a zjištění.


Dobrá praxe je pak i v tom, že jsme některé implementační směry nebo intervence důvodně opustili, ale zůstal po nich observační záznam.