Facebook

CMIP© a well-being


Učební a pracovní pohoda (well-being) by měla být součástí péče o kvalitu vzdělávání, neboť je součástí organizace, která se učí ze svých zkušeností, aby harmonizovala svou činnost a zlepšovala se.

 V r. 2014 jsme zavedli implementační a evaluační model, podporující reflexi a sdílení zkušeností v organizaci, která reguluje svoje procesy, aby optimalizovala společnou práci. Nazvali jsme ho "Cyklický model implementačního pokoroku" = CMIP©, proto, že počítá nejen s cyklickým zlepšováním, provázeným průběžnou evaluací, ale zaměřuje svou pozornost také na optimalizaci pracovních podmínek a uplatnění podporovaných, přirozených týmových rolí.


Každý člověk ve své přirozené týmové roli naplňuje své instinktivní potřeby spojené se svým osobnostním, profesním a sociálním uplatněním. Tím dosahuje nejvyšší vnitřní motivace, která zahrnuje také vnitřní hodnotový svět. Well-being se pak může významně podílet na pokroku a udržitelných inovacích.


CMIP© přináší užitečnou optiku komplexity, důležitou pro management a podporuje systémové myšlení.


Optika našich evaluačních nástrojů používá indikátory, které mapují a měří well-being v jeho funkční komplexitě.