Facebook

Budování kompetencí

 

Mentální posuny od vnímání přes metakognici, až po po zkušenost


Než se zrodí zkušenost (kompetence), odehraje se řada mentálních pokusů, které je možné vyjádřit schematicky, a ve kterých "znalost" je jen jednou ze součástí. Pokud bereme v úvahu, že člověk a jeho osobnost se rozvíjí prostřednictvím řešení problémů, pak víme, že člověk musí použít řadu nekognitivních dovedností, než nabude znalost a musí využít mnoho forem zpětné vazby, než nabude zkušenost. Ovoce je tedy dílem dovednosti, ale také součástí hodnotového světa tvůrce.

Teprve skrze pozorovatelné chování a pozorovatelné výsledky můžeme usoudit, jak velká je lidská zkušenost.

 


 


 
Schéma mentálního stupňování (myšlení, prožitků a vůle) v procesu učení
(zjednodušený trans-sekvenční model)
       


Pokud učitel zná zákonitosti vzniku rozvoje kompetencí - zkušeností, pak ví, že informace, znalosti a jejich nabývání mohou sloužit jak k rozvoji kompetencí, tak ke kultivaci osobnosti žáka. Analogie fází vystihuje proces zpracování informací v psychice člověka, při kterém hrají důležitou úlohu metaprocesy a tím i metaznalosti. Jejich největší penzum je pak spojeno s hodnotovým vědomím člověka. Proto, .. poznání a hodnocení nelze od sebe oddělit. (John Dewey)