Facebook

Ukázka AT - Evaluace opatření


Ve formativní evaluaci vždy sledujeme více hodnotících hledisek, která vypovídají o tacitních zkušenostech respondentů.

  Indikátor intervence / n=31  (anonymizovaná ukázka) Míra potřeb Míra skutků Pokrok Užitek Míra NV Udržitelnost X
01 Zlepšení sounáležitosti žáků se školou. 79 63,70% 52,19% 12,63% 14,17% 11,17%  
02 Zlepšení komunikace učitelů s rodiči. 45 35,66% 12,96% 6,47% 14,53% 2,15%  
03 Podpora výuky nadaných žáků. 89 15,19% 68,19% 22,28% 13,11% 20,55%  
04 Zavedení slovního hodnocení žáků. 31 77,43% 55,25% 50,01% 22,90% 78,75% x
05 Zlepšení kritického myšlení žáků. (mezipředmětově) 48 23,39% 44,19% 25,95% 12,15% 19,21%  
06 Konstruktivistické úlohy ve výuce. (mezipředmětově) 118 89,15% 81,08% 42,49% 20,44% 67,54% x
07 Péče o psychohygienu učitelů. 77 29,04% 22,05% 10,16% 4,25% 3,88%  
08 Preventivní programy dobrého klimatu v režii starších žáků. 81 2,99% 10,95% 8,16% 5,32% 45,75%  
09 Dílny a tréninkové aktivity pro didaktiku vnitřní motivace žáků 94 65,20% 50,06% 29,30% 15,61% 22,48%  
10 Kolegiální hospitace zaměřená sociální dovednosti dětí a žáků 33 58,21% 38,01% 19,52% 39,46% 12,88%  
                 


Pozn.: X = Udržitelnost vždy závisí na podmínkách pro danou intervenci a na tzv. růstovém myšlení lidí v definovaném směru. Pak přirozeně přichází pokrok i užitek.