Facebook

15) Emoční inteligence v krizi a řešení

emoční inteligence rozvoj osobnosti metody a formy práce psychologie výuky organizace učení psychologie osobnosti prožitková výuka


.. aneb když nestačí pud sebezáchovy

Motto : S každým člověkem se setkáváme uvnitř toho, čím jsme. (Guy Finley)

Jak je možné, že někteří vysoce inteligentní a vzdělaní lidé nejsou ve svém životě úspěšní? Odpověď byla nalezena už před tisíciletími, ale nikdo jí tehdy nevěnoval přílišnou pozornost. Před pár desetiletími vstoupila znovu do zorného pole vědy jako emoční inteligence. Přesto má svůj hlubinný osobnostní a vztahový původ. Jde o pojetí a rozměr lásky, s jakou jsme se setkali při naši výchově. Je to kardinální vnitřní stav, který se však nedá rozvíjet přijatými informacemi a logikou. Dokonce součástí tohoto stavu je obsahové vědomí - prožitková zkušenost, která některým lidem zcela chybí. Kognitivně bychom to pak mohli nazvat asi takto : "Neví, že nežije".
 


 

Anotace:

V případě emoční inteligence (EQ) jde o souhrn vlastností, tzv. emočních dovedností, které nám pomáhají vnímat co a jakým způsobem můžeme v životě sami či s jinými lidmi dosáhnout. Jak zvládat vlastní život, navazovat a udržovat dobré vztahy a z životních chyb se poučit k vlastní spokojenosti. Není dnes už tajemstvím, že do oblasti emoční inteligence patří také prožitky, které provázely lidstvo už od nepaměti, a o kterých se zmiňují mnohé historické a starověké tituly.

Prožitky, původně určené pro udržení rodu a sebezáchově jsou 3x rychlejší než rozum. (Jen tvář nám ztuhne za 12 ms, když nás něco nemile překvapí.) Proto je vhodné ve styku s jinými lidmi pěstovat uvážlivost. Spojí se tak komparační vlastnosti rozumu s racionalitou citu. (!) Posluchači se naučí zvládat komunikační krizové situace v psychodramatických hrách. Naučí se více porozumět svému klidovému i rozbouřenému cítění. Zkušenosti svého emočního nitra můžou pak předávat ve výuce svým příkladem žákům a studentům.


Obsah tématu:  8x 45 minut - prezenční forma

- co vzbuzuje negativní emoce a jaký dopad to má na výuku
- co je to emoční přenos
- zvládání vlastních obav, úzkostí a strachu
- jak využít emoční inteligenci vy výuce
- jak a kdy uposlechnout vlastní nitro
- jak probudit schopnost vcítění a vhodného reagování na jiné lidi
- jakých chyb v krizi se dopouštějí „dospěláci“ a jakých chyb se dopouštějí děti
- empatická asertivita ve výchově dětí a její užití
- schopnost důvěry a kritiky v mezilidských vztazích
- co je to schopnost uvážlivosti – spolupráce limbického systému a kortexu
- kdo má schopnost udržet si víru a naději, i když se nedaří

 


Proč prožitky?

Prožitky, původně určené pro udržení rodu a sebezáchově jsou 3x rychlejší než rozum. Proto je vhodné ve styku s jinými lidmi pěstovat uvážlivost. Spojí se tak komparační vlastnosti rozumu s racionalitou citu. (!) Posluchači se naučí zvládat komunikační krizové situace v psychodramatických hrách. Naučí se více porozumět svému klidovému i rozbouřenému cítění. Zkušenosti svého emočního nitra můžou pak předávat ve výuce svým příkladem žákům a studentům.


Vzdělávací cíl:

Posluchači proniknou hlouběji do principů toho, jak reaguje lidský mozek a jak přemýšlí tělo. Dokáží použít přirozenější a empatičtější způsob projevu k různým typům žáků. Dokáží lépe zvládat některé negativní afektivní projevy.  Posluchači získají širší přehled o možných způsobech řešení případného konfliktu a zvládání náročných emočních situací. Cílem je vybavit učitele a vychovatele odbornými a praktickými dovednostmi, které povedou k vytváření harmonického a bezpečného prostředí ve škole. Způsoby utváření vztahů mají velký a přímý vliv na školní a třídní kulturu. Vztah k učiteli, jako přirozené autoritě, má velmi pozitivní vliv na motivaci v edukačním procesu i na sociopatogenní prevenci.